Huyện đoàn Nan Đàn trao 15 suất học bổng cho các học có hoàn cảnh khó khăn